София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084
медицински
център
диагностика и лечение
Вашето здраве е наша грижа
Кабинети
Ние се грижим за нашите пациенти!
Ангиологичен кабинет
Ендокринолог и болести на обмяната
Кардиологичен кабинет
Кабинет кожни болести
Неврологичен кабинет
Ортопедичен кабинет
Кабинет очни болести
Психиатричен кабинет
Стоматологичен кабинет
Урологичен кабинет
Хирургичен кабинет

График на специалистите

час
2
3
4
5
6
7
8
08:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Охай
невролог
Д-р Кацарска
ангиолог
09:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Охай
невролог
Д-р Кацарска
ангиолог
10:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Охай
невролог
Д-р Кацарска
ангиолог
11:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Охай
невролог
Д-р Кацарска
ангиолог
12:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Охай
невролог
_ _ _ _ _ _ _
13:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Генов
ортопед
14:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
15:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
Д-р Бонев
кардиолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
16:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Тимушев
ортопед
Д-р Бонев
кардиолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Милошов
ендокринолог
17:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Тимушев
ортопед
Д-р Бонев
кардиолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Милошов
ендокринолог
18:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Бонев
кардиолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Славков
ангиолог
19:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Бонев
кардиолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Славков
ангиолог
20:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
час
2
3
4
5
6
7
8
08:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
09:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
10:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
11:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
12:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
13:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
14:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Михайлов
АГ
15:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Михайлов
АГ
16:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Михайлов
АГ
17:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Михайлов
АГ
18:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Славков
ангиолог
19:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Славков
ангиолог
20:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
час
2
3
4
5
6
7
8
08:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Генов
ортопед
14:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
15:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Петкова
дерматолог
Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Михайлов
АГ
16:00 Д-р Тодоров
хирург
Проф. Ангелов
очен
Д-р Петкова
дерматолог
Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Михайлов
АГ
17:00 Д-р Тодоров
хирург
Проф. Ангелов
очен
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Михайлов
АГ
18:00 Д-р Тодоров
хирург
Проф. Ангелов
очен
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Славков
ангиолог
19:00 Д-р Тодоров
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Славков
ангиолог
20:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
час
2
3
4
5
6
7
8
08:00 Д-р Патоков
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
09:00 Д-р Патоков
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
10:00 Д-р Патоков
хирург
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Андреев
АГ
11:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
12:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
13:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Александрова Д-р Генов
ортопед
14:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Тимушев
ортопед
Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Станев
съдов хирург
17:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Тимушев
ортопед
Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Станев
съдов хирург
18:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Станев
съдов хирург
19:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Добрев
кардиолог
Д-р Илиева _ _ _ _ _ _ _ Д-р Славков
ангиолог
20:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Славков
ангиолог
час
2
3
4
5
6
7
8
08:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
09:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
10:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
11:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
12:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
13:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Илиева Д-р Александрова _ _ _ _ _ _ _
14:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Охай
Невролог
Д-р Михайлов
АГ
16:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Охай
Невролог
Д-р Михайлов
АГ
17:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Охай
Невролог
Д-р Михайлов
АГ
18:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Охай
Невролог
Д-р Славков
ангиолог
19:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д-р Черкезов
Кардолог
_ _ _ _ _ _ _ Д-р Охай
Невролог
Д-р Славков
ангиолог
20:00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нашите пациенти
споделят
GS
Галина Стефанова
пациент

Посещавала съм няколко пъти Медицинския център. Прекрасна е тази възможност за провеждане на иначе скъпо струващи изследвания и консултации със специалисти на високо професионално ниво. Всичко това в приятна обстановка и любезно отношение към пациентите.

testimonial-team (Demo)
Иван Андонов
Архитект

Впечатлен съм. Европейско обслужване. Добро отношение към пациентите. Без чакане. Много съм доволeн.