София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084
медицински
център
диагностика и лечение
Вашето здраве е наша грижа
Психиатричен кабинет
Ние се грижим за нашите пациенти!
Медицински център ПТБ предлага:

• индивидуално психологическо консултиране и съветване
• психологичен подбор
• психопрофилактични дейности свързани със семейството, смъртта, смисъла, свободата, самотата, сигурността, стреса, страха, секса и други базисни притеснения на хората
• работа със семейства и деца в риск
• психологическа помощ при преодоляване на последствията от травматични събития
• подпомагане при преодоляване на зависимости – компютърна, сексуална, хазартна, психоактивна, емоционална
• образователно и професионално ориентиране – при избора на средно училище, университетска специалност, първа или нова професия, кариера
• психодиагностика на психични познавателни процеси (усещане, възприятие, представа, памет, мислене, въображение и внимание), емоции и емоционална интелигентвост, психични състояния (афект, агресия, фрустрация, тревожност, стрес, страх, депресия, умора), темперамент, способности, самочувствие, самооценка, морално развитие (морално мислене, морално чувстване и морално поведение), личностни качества и умения, междуличностни отношения (уважение, дружба, приятелство, любов, завист, ревност, враждебност, омраза) чрез прилагане на комплекс от методи: наблюдение, експерименти, беседа, тестове, анализ на сънища, анализ на конкретни случаи, моделиране, фототерапия, кинотерапия, приказкотерапия, рисувателни техники, ролеви игри и др.

В медицински център ПТБ чрез убеждение, внушение и самовнушение (прогресивна нервно-мускулна релаксация на Е. Джейкобсън, техниката за самовнушение на Е. Куие, автогенната тренировка на Й. Шулц, визуализацията на положителни образи, медитацията, невролингвистичното програмиране, формирането на асертивни комуникативни и поведенчески умения) се улеснява справянето:
• с вътрешноличностни, междуличностни, поведенчески и емоционални затруднения
• с проблеми в развитието и взаимодействията – на възрастните и техните деца
• справянето със стреса, страховете, паническите разстройства, депресията, заучената безпомощност чрез използване

Със съдействието на Медицински център ПТБ родителите получават:
• Окуражаване и постигане на повече увереност в справянето с проблемите на техните деца
• Оптимизиране на развитието на детето и взаимоотношенията му с възрастните и връстниците
• Алтернативни начини за въздействие чрез постигане на сътрудничество на семейството с учителите, а при необходимост и с лекари

Програмите на Медицински център ПТБ включват диагностика за установяване на препяствията в развитието (от особенности на висшата нервна дейност, на емоциналната сфера, на семейния контакт, на възрастта), планиране заедно с клиента на ефективни стъпки за промяна проследяване на ефекта от мерките.

В индивидуални срещи с психолога клиентите споделят радост, притеснение, заплаха, тъга, болка, вдъхновение и по този начин снижават своето напрежение, без да търсят причините на техните затруднения, а само ги обсъждат с професионалист при гарантирани конфиденциалност, дискретност, съпреживяване и професионално разбиране. В този случай цената на услугата е 50 лв. за 50 минути.

В случаите, когато клиентите търсят решение и подкрепа за разрешаване на даден проблем в резултат на допълнително самоопознаване, при което психологът стимулира и сътрудничи на нуждаещия в самостоятелното вземане на решение. В този случай цената на услугата е 80 лв. за 50 минути.

Началото на индивидуалните психологически консултации, започват с разговор до 20 минути, който е безплатен и в него се уточняват правата и задълженията на участниците в консултативния процес, попълва се специална анкета и се сключва договор по определен формат. При работа с деца или непълнолетни задължително се провежда една сесия само с родителите или един от тях без присъствието на детето.

Нашите пациенти
споделят
GS
Галина Стефанова
пациент

Посещавала съм няколко пъти Медицинския център. Прекрасна е тази възможност за провеждане на иначе скъпо струващи изследвания и консултации със специалисти на високо професионално ниво. Всичко това в приятна обстановка и любезно отношение към пациентите.

testimonial-team (Demo)
Иван Андонов
Архитект

Впечатлен съм. Европейско обслужване. Добро отношение към пациентите. Без чакане. Много съм доволeн.