31 юли: Диагностика на сънна апнея в домашни условия с устройство ApneaLink, – за оценка на пациенти, изложени на риск от Обструктивна сънна апнея (ОСА)

С помощта на иновативното устройство ApneaLink се установява наличието на сънна апнея само за една вечер. Предимството на този тип…

4 (Demo)

19 ян.: ПТБ МЕД тренинги за:

• Комуникативни и презентационни умения. • Управление на конфликти и водене на преговори. • Самоутвърждаващо (асертивно) повдение. • Емоционална устойчивост….