rosen4o

4 (Demo)

19 ян.: ПТБ МЕД тренинги за:

• Комуникативни и презентационни умения. • Управление на конфликти и водене на преговори. • Самоутвърждаващо (асертивно) повдение. • Емоционална устойчивост….