София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084

Диагностика на сънна апнея в домашни условия с устройство ApneaLink, – за оценка на пациенти, изложени на риск от Обструктивна сънна апнея (ОСА)

С помощта на иновативното устройство ApneaLink се установява наличието на сънна апнея само за една вечер.

Устройството ApneaLink

Предимството на този тип изследване

Огромното предимство на ApneaLink диагностиката е възможността тя да се извърши самостоятелно и комфортно в дома на пациента. Устройството извършва пълен респираторен мониторинг на най-важните параметри, индикиращи наличие на сериозно нарушение на съня, каквото е обструктивната сънна апнея.

Как се извършва самото изследване?

Пациентът преспива с устройството за една вечер, през което време детекторът извършва пълен мониторинг на дишане, гръдни усилия, пулс, сатурация (нивата на кислород в кръвта) и типичното за сънната апнея хъркане.

Изследване с ApneaLink

След сваляне на устройството и разчитане на резултатите от сомнолог се установява дали пациента страда от сънна апнея (обструктивна, централна или смесен тип).

Разчитане на резултатите

Данните от изследването за сънна апнея в домашна обстановка се предоставят на специалист по медицина на съня и внимателно анализират посредством специализиран софтуер.

Съставя се подробен отчет на изследването и апнея-хипопнея индекса на пациента, които установява сериозността на апнеята.

Ако се установи наличие на такава се пристъпва към консултация и обсъждане на възможностите за лечение спрямо състоянието на пациента.

Комплексни резултати от изследването