София, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговски комплекс „Лабиринт“, блок Б
+359 89 0999084

Медицински център ПТБ предлага

Групово психологическо консултиране чрез работа с 10–12 човека

То е многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и в него водещо е развитието. Подходящо е за хора, чиято цел е личностно усъвършенстване. Две групи за личностна промяна, самоусъвършенстване и споделяне на собствен опит започват работа от 12 и 13 февруари от 18,30 ч. до 21,30 ч. в сградата на Медицински център ПТБ. Групите са от отворен тип. В хода на тяхната работа могат да се включват непрекъснато нови участници т.е. стартът и финалът за всички участници не е еднакъв. Заявката за участие в групата е не изразяването на намерение по телефона и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участието (в брой или по банков път), след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие, условията и подпишат договор за тази услуга. Цената е 10 лв. за час. Не идвайте за информиране без предварително записване по телефона, защото така има риск да прекъснете консултация на друг човек. Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници.

Групи за родители. Групата е от затворен тип

В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души, жени, мъже, родители на ученици и младежи, които показват дефицит на мотивация за основните дейности на възрастта си – учене или труд. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи от хора, които са преживели загуба

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души мъже и жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи от терминално болни хора

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души мъже и жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи за предбрачно консултиране

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души мъже и жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи за следбрачно консултиране

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души мъже и жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи за запознанства

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 души мъже и жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Групи за ефективни, щастливи и удовлетворени жени

Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма. Съставът на групата е от 10 до 12 жени. Занятията продължават 30 часа. Графикът за срещите се уточнява с всички участнички на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Цена: 195,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж).

Записването за участие в групови форми става:

Директно с проф. дпн Стойко Иванов:
• тел: 088 4798669
• имейл: stoyko.v.ivanov@gmail.com

Чрез представител в Медицински център ПТБ:
• тел: 089 0999084
• имейл: ptbmedicine@gmail.com